Tillbaka

Mobila Arbetsplattformar

Enligt SS-ISO 18878:2004

Kursens syfte är att utbilda deltagaren till en säker förare.
Efter avslutad utbildning med godkända resultat erhåller deltagarna ett utbildningbevis. Detta bevis uppfyller kraven i Arbetsmiljölagen

Målgrupp.

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete
kommer i kontakt med arbetsplattformar
och är 18 år fyllda.

Arbetsmiljöverket AFS 2006:6 § 29, kräver att alla som använder mobila arbetsplattformar, skall from.
1 juli 2007 inneha en dokumenterad utbildning som skall kunna styrkas med ett utbildningsbevis.


Liftläroplanen

LLP är framtagen på initiativ av branschföreningen Swedish Rental Association, tillsammans med Arbetsmiljöverket, liftutbildningsföretag, liftleverantörer och besiktningsorgan. Bakgrunden var ett behov att definiera branschgemensamma krav på en lägsta nivå för liftutbildning. Branschen ville hitta ett system att hänvisa till, som kan säkerställa att utbildningen man köper har en god kvalitet. Arvika Liftutbildning är av Liftutbildningsrådet
en auktoriserad utbildare i Mobila arbetsplattformar.


Utbildningen.

Följer standarden SS-IS0 18878:2004. Utbildningen är en 8 timmars utbildning, upplagd med en del teori och en del praktik. I den praktiska delen ingår maskingenomgång och förarprov.

Utbildningsbevis.

Vid avklarad utbildning och godkända prov
utfärdas ett personligt utbildningbevis till
deltagaren.

Enligt SS-ISO 18878:2004 Gäller utbildningsbeviset för
Mobila Arbetsplattsformar i 5 år

Kursinnehåll.
Kursintroduktion
Maskintyper
Liftens uppbygnad
Kontroll och besiktning
Arbetsätt / handhavande
Säkerhet
Arbetarskydd och lagar
Teoretiskt slutprov
Praktiska övningar


I kursen ingår:
Kursmaterial
Utbildningsbevis
Registrering
Fika & Lunch
Lokaler

Utbildningar hos kund samt större grupper
kan offereras.

Arvika Liftutbildning är auktoriserad av Liftutbildningsrådet
och använder utbildningsmaterial från MA-system


.