Tillbaka

Allmän Ställningsutbildning

AFS 2004:4 "Ställningar" § 15

Kursen syfte är att utbilda och att höja medvetandet hos deltagaren.
Efter avslutad utbildning med godkända resultat erhåller deltagarna ett utbildningsbevis. Detta bevis uppfyller kraven i Arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Målgrupp.

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete
kommer i kontakt med ställningar.
Den allmänna utbildningen vänder sig till dem som monterar, nedmonterar eller väsentligt förändrar ställning, 2-9 meter.Arbetsmiljölagen.

Senast den 1 juli 2006 ska alla som uppför, river eller väsentligt förändrar byggnadsställning ha fått viss utbildning/information (enl AFS 2004:4). För intyg krävs godkänt resultat på det kompetensprov som kursen avslutas med. För ställningar med en arbetshöjd 2–9 meter krävs allmän utbildning.


Utbildningen.

Deltagarna kommer i god tid före kursstart att få fastställd dokumentation som de också ska gått igenom innan kursstarten.
Utbildningen är en 16 timmars utbildning,
varav 8 timmar självstudier


Utbildningsbevis.

Vid avklarad utbildning och godkända prov
utfärdas ett personligt utbildningbevis till
deltagaren.
Kursinnehåll.

Lag och regelverk
Planering
Dimensionering
Material
Utförande
Tillsyn
Personligt skydd
Moneringsanvisning
Kunskapsprov


I kursen ingår:
Kursmaterial
Utbildningsbevis
Registrering
Fika & Lunch
Lokaler

Utbildningar hos kund samt större grupper
kan offereras..

Arvika Liftutbildning använder utbildningsmaterial från Sveriges Byggindustrier.
Våra handledare är utbildade av Entreprenörsskolan som står under
överinseende av: Rådet för byggkompetens, RBK.